Gebrek aan zelfvertrouwen en de oorzaken daarvan

Gepost door Ralph op vrijdag, februari 26, 2016 Onder: Zelfvertrouwen Algemeen

Een gebrek aan zelfvertrouwen hebben is eigenlijk gewoon het ontbreken van zelfvertrouwen. Het ontbreken daarvan heeft een oorzaak maar meestal liggen er meerdere oorzaken aan ten grondslag.

In deze blog bespreken we alle mogelijke oorzaken maar gaan we eerst in hoofdzaak in op 2 belangrijke veroorzakers: De opvoeding van ouders en persoonlijke eigenschappen van de 'patiënt'.

Opvoeding ouders

De opvoeding van de ouders blijkt nog altijd een van de grootste veroorzakers te zijn van een tekort aan zelfvertrouwen. Vaak voeden ouders de kinderen met de beste bedoelingen op en kan juist 'overzorgen' of overbezorgdheid leiden tot onzekerheid en te weinig zelfvertrouwen.

Ouders die bijvoorbeeld alles voor hun kinderen doen en alle problemen willen oplossen, zonder het kind in kwestie zelf de problemen te laten oplossen, creëren kinderen die denken dat ze zelf geen problemen kunnen oplossen....

Het geven van te weinig complimenten of het te weinig laten blijken hoezeer zij hun kind waarderen kan ook in de toekomst problemen opleveren.

Voor ieder kind is het belangrijk om te weten wat zijn of haar sterke én zwakke punten zijn. Daarnaast ontwikkelen kinderen een negatief zelfbeeld van zichzelf wanneer ouders teveel verwachten en zij hieraan niet kunnen voldoen.

Zij ontwikkelen het gevoel alsof ze het niet waard zijn. Andersom kan het ontbreken van hulp op momenten waarop dat nodig is ook de ontwikkeling van het zelfvertrouwen tegengaan.

Persoonlijke eigenschappen

Andersom is het ook zo dat de persoonlijke eigenschappen van een persoon voor een belangrijk deel de mate van zelfvertrouwen bepalen. Neem je niet de verantwoordelijkheid voor je leven? Laat je graag anderen voor jou zorgen?

Dan leer je ook niet om zelfstandig te worden en zelf problemen op te lossen. Met andere woorden: Je kan nog maar weinig zelf en dat doet je zelfvertrouwen weinig goed!

Mensen die zichzelf afsluiten voor de omgeving krijgen ook minder gauw complimenten. Tevens zijn mensen die zo min mogelijk risico willen lopen, bijvoorbeeld doordat ze nogal perfectionistisch zijn aangelegd of van nature voorzichtig, eerder geneigd om minder nieuwe dingen te ondernemen en daardoor denken ze ook daadwerkelijk minder te kunnen.

Soms is zelfvertrouwen moeilijk te kweken

Hieronder beschrijven we enkele oorzaken van een tekort aan zelfvertrouwen die je bij jezelf kan zoeken en waar moeilijk een oplossing voor te vinden is.

Psychologische overgevoeligheid: Mensen met deze overgevoeligheid hebben sneller een negatieve levensinstelling en zijn overgevoelig voor kritiek van anderen.

Zij weten vaak niet goed wat men kan en hebben soms te weinig zelfkennis (wat kan ik? Waar ben ik sterk in?). Daarnaast zijn een onveilige gezinssituatie, een belast verleden (trauma's), mishandeling, scheiding en seksueel misbruik belangrijke veroorzakers van een negatief zelfbeeld waar maar moeilijk een oplossing voor gevonden kan worden.

Hieronder doen we nog een opsomming van oorzaken die minder zelfvertrouwen in de hand kunnen werken en waarbij het lastig is om bij de 'lijder' dit zelfvertrouwen te doen terugkeren.
 

·        Ziekte, ongeval, handicap

·        Te veeleisend voor zichzelf zijn

·        Lager IQ hebben dan gemiddeld

·        Een te strenge of verkeerde geloofsopvatting hebben

·        Slechte relaties 

Gevolgen van een tekort aan zelfvertrouwen

Mensen die te maken hebben met een flink tekort aan zelfvertrouwen die zijn daar continu mee bezig! Ze hebben vaak het idee dat ze met zichzelf in conflict zijn.

Daarnaast durven ze vaak geen nieuwe activiteiten aan te gaan. Zelfs niet wanneer die heel goed zijn voor de ontwikkeling of eigenwaarde. Zij denken dat ze het niet kunnen of dat anderen het beter kunnen dan zijzelf.

Een onderliggend probleem daarvan is perfectionisme: Het streven naar perfectie. De gevolgen daarvan kunnen verstrekkend zijn. Zo solliciteren zij vaak niet op bepaalde banen, durven ze andere mensen uit verlegenheid niet aan te spreken, gaan ze moeilijk relaties aan of ontstaan er daardoor juist veel echtscheidingen.

Mensen met een tekort aan zelfvertrouwen kiezen meestal voor zekerheid. Zij stellen zaken uit en nemen complimenten maar moeilijk in ontvangst. Zelfs vliegangst, het nalaten van reizen en een gebrek aan het vertrouwen van mensen zijn symptomen die wijzen op onzekerheid en te weinig zelfvertrouwen.
 

Hoe uit die neerwaartse spiraal komen?

De oplossing lijkt simpel maar is voor mensen die te weinig in zichzelf vertrouwen verre van dat: Doen!

Wij raden je het echter wel aan om te proberen. Je kan stapje voor stapje je zelfvertrouwen vergroten door gewoon nieuwe uitdagingen aan te gaan en dingen te proberen. Doe dit desnoods samen met anderen die net als jij niet zo zeker in het leven staan. Samen sta je sterk!

Daarnaast is het misschien verstandig om in therapie te gaan. Een hulpverlener kan je helpen om uit die neerwaartse spiraal van onzekerheid en een gebrek aan zelfvertrouwen te komen. 

In: Zelfvertrouwen Algemeen 


Tags: gebrek aan zelfvertrouwen  oorzaken  gevolgen 
blog comments powered by Disqus

 

 

 

 

UA-7585422-2