Minderwaardigheidscomplex

Gepost door Ralph op donderdag, maart 10, 2016 Onder: Minderwaardigheidscomplex

Minderwaardigheidscomplex, wat is het?

De term 'minderwaardigheidscomplex' is afkomstig uit de psychologie. De term betekent dat degene die aan een dergelijk complex leidt, voor zijn of haar gevoel minder waard is dan anderen of een ander.

Psychologen geven aan dat een minderwaardigheidscomplex altijd samen gaat met een verminderd, negatief zelfbeeld.

Een minderwaardigheidscomplex wordt daarom ook altijd gecombineerd met een negatief zelfbeeld. Het verschilt meestal per persoon welke gedragingen eruit voortvloeien. Het effect op bepaalde personen kan zijn dat zij zich heel erg wegcijferen voor anderen, zich te bescheiden opstellen of in sociaal opzicht zichzelf afzijdig houden.

Weer andere mensen met een negatieve eigenwaarde kunnen op den duur een stoornis ontwikkelen. Zij gaan zich superieur voelen aan anderen om het minderwaardige gevoel dat ze hebben/hadden over te compenseren. We spreken in dat geval dan ook over een zeer ernstige stoornis: Narcisme. Op een ander moment zullen we daar eens dieper op ingaan.

Symptomen negatieve eigenwaarde

Mensen die last hebben van een minderwaardigheidscomplex die...

·        ...hebben heel vaak het gevoel dat ze tekort schieten

·        ...vinden zichzelf een stuk minder waard dan anderen

·        ...hebben maar al te vaak last van schaamte- en schuldgevoelens

·        ...krijgen in bepaalde situaties last van hartkloppingen, klamme handen en een droge mond

·        ...kunnen vereenzamen omdat ze sociale contacten vermijden

·        ...kunnen last krijgen van fysieke problemen zoals buikpijn, diarree en slapeloosheid

Hoe ontstaat het eigenlijk, je minder voelen dan een ander?

Een minderwaardigheidscomplex wordt ook wel eens een minderwaardigheidsgevoel genoemd. Een complex wordt het pas wanneer mensen zich vaak minderwaardig voelen.

Dit complex ontstaat meestal in de jeugd en wordt zelden gevormd bij volwassenen maar er zijn wel uitzonderingen. Daarover straks meer.

De opvoeding van ouders blijkt echter maar al te vaak faalangst, een sterk negatief zelfbeeld en een minderwaardigheidscomplex in de hand te werken. Meer daarover lees je hieronder.

Opvoeding

Ouders kunnen soms van hun kinderen te hoge verwachtingen hebben of teveel eisen. Van het kind in kwestie wordt een ideaalbeeld geschapen. Vanzelfsprekend kunnen kinderen té hoge, onrealistische verwachtingen nooit waarmaken.

Daardoor krijgt het kind al gauw het gevoel dat het niks waard is tegenover zijn of haar ouders. Want het faalt keer op keer. Een goed en bekend voorbeeld is bijvoorbeeld bij ouders die denken dat hun kind zeer slim en/of hoogbegaafd is terwijl het kind dit niet is.
 

Pesten en een minderwaardigheidscomplex

Kinderen die worden gepest hebben op latere leeftijd vaak last van een negatief zelfbeeld en minderwaardigheidscomplex. Het is daarom belangrijk dat er op tijd ingegrepen wordt indien je merkt dat jouw kind gepest wordt.

Minderwaardigheidscomplex op latere leeftijd

Zoals we al schreven komt het weinig voor dat volwassenen een minderwaardigheidscomplex ontwikkelen. Natuurlijk zijn er altijd wel eens momenten waarop men zich iets minder voelt dan een ander. Dat is normaal en dan spreken we nog lang niet over een complex.

Volwassen mensen kunnen echter wel een complex ontwikkelen bijvoorbeeld op het werk of in andere (sociale) situaties. Met name perfectionistisch ingestelde mensen lopen risico. Zij hebben voor zichzelf vaak een ideaalbeeld voor ogen.

Blijkt dit op de werkvloer bijvoorbeeld niet haalbaar te zijn of stelt een werkgever veel te hoge eisen? Dan kunnen bepaalde voorvallen op den duur leiden tot minderwaardigheidsgevoelens.

Een minderwaardigheidscomplex kan ook groeien in relaties waarin een partner bijvoorbeeld de ander met regelmaat vernederd en onderuithaalt.
 

Tips om van je minderwaardigheidscomplex af te komen

Hieronder geven we je tenslotte nog 4 tips mee. Probeer deze tips dagelijks toe te passen en je zal merken dat het daarmee steeds makkelijker wordt om van jezelf te houden en dat je wel degelijk evenveel waard bent als anderen!

Minderwaardigheidscomplex tips 

Vergelijken? Stop daar meteen mee!

Diep in je hart weet je het heus wel: Ook jij bent uniek en ook jij hebt veel in je mars. Maar iedereen is weer anders. Daarom heeft het ook absoluut geen zin om jezelf met een ander te vergelijken. Jij hebt beperkingen (je kan immers niet in alles goed zijn!) maar dat heeft de ander ook. Iedereen heeft zijn eigen talenten en beperkingen.

Stop met onmogelijke doelen te stellen

Waarom wil je altijd de hoogste doelen nastreven? Je stelt jezelf alleen maar teleur wanneer je deze niet haalt. Probeer hele realistische doelen te stellen, de lat lager te leggen en je zal jezelf al snel kunnen belonen met het eerste succes dat je haalt.

Bekijk kritiek vanuit een andere hoek

Kritiek, wat is kritiek? Mensen die een minderwaardigheidscomplex hebben zijn extra gevoelig voor kritiek. Leer hier beter mee om te gaan. De ander wil je vaak juist helpen door adviezen te geven of feedback maar jij ziet het als kritiek en als het zoveelste falen van jezelf. Probeer te leren van feedback van anderen. 

Jij hebt ook een mening

Je eigen mening is even belangrijk als de mening van een ander. Onthoud dat in alle gevallen en probeer om dagelijks minimaal een keer voor je mening uit te komen! Je zal merken dat het je dan steeds makkelijker af gaat.

In: Minderwaardigheidscomplex 


Tags: minderwaardigheidscomplex  negatief zelfbeeld  minderwaardigheidscomplex en opvoeding  eigenwaarde  faalangst 
blog comments powered by Disqus

 

 

 

 

UA-7585422-2